Morten Vanebo Jansen

Her finner du alle poster jeg har postet.

Har man først lagd seg et eget røykehus, så blir det en selvfølge å ikke bare røyke laks og ørret, men også sitt eget bacon!

Den 12 mars 2020 ble Norge "stengt" pga. koronapandemien, og mange med meg fikk en helt ny hverdag, en hverdag som ga oss litt ny tid, tid mange begynte å fylle med å ta opp gamle hobbyer, eller starte med en ny. For meg ble det et selvstudie innen maling, og da spesielt landskap.